תנאי שימוש

כללי

*האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

אתר: AquaExpress הינו חנות אינטרנט (להלן: “האתר”).

הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגשת הצעת רכישה ו/או הרשמה לקניה באתר מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.

משמעותה של המילה “פעולה” בתקנון, הינה – כל פעולה המתבצעת לשם קניית מוצר/ים או שירות/ים המוצעים למכירה באתר.

“לקוח” הוא כל תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי.

לביצוע פעולה באתר רשאי כל משתמש שברשותו כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה. ביצוע פעולות בזירת המכירות, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות כתובת המייל: [email protected]

אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.

אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.

אמצעי התשלום

באפשרות הלקוח לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר הכרטיס ופרטיו ידרש הלקוח להזין במקום המיועד לכך.

לאחר שיוזנו פרטי כרטיס האשראי כאמור לעיל, הם יועברו לחברת כרטיסי האשראי, לצורך קבלת אישור לביצוע החיוב בגין רכישת המוצר/ים. לאחר קבלת האישור, הזמנת הלקוח תעובד ותטופל על ידי  AquaExpress, אשר תשלח ללקוח את המוצר/ים שהוזמנו על ידו. היה ולא יתקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי לביצוע החיוב בגין רכישת המוצר/ים, תימסר ללקוח הודעה על כך, בה יתבקש להסדיר תוך שבעה (7) ימים את התשלום המלא בגין רכישת המוצר/ים וזאת, לשביעות רצונן המלא של האתר ו/או חברת כרטיסי האשראי. היה והתשלום לא יוסדר כאמור בתוך שבעה ימים, האתר יהיו רשאים לבטל את ההזמנה על פי שיקול דעתם הבלעדית.

כדי שהאתר יוכל לספק את המוצרים , צריכה הצעת הלקוח להתקבל ולהיקלט במחשבי האתר באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיוב. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההצעה ועיבודה על ידי האתר. אם יקבל הלקוח הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי ההצעה או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההצעה, אנו ממליצים לפנות אל שירות הלקוחות של AquaExpress ([email protected] )

ביטול הזמנה ע”י האתר

AquaExpress אינה מחייבת את כרטיס האשראי במהלך ביצוע ההזמנה באתר. על הלקוח למלא את סל הקניות במוצרים המבוקשים ולהשאיר את פרטי ההתקשרות.

האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל עסקה ו/או מכירה כלשהי, במקרים הבאים:

אם יתברר כי נפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה.

אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה מכירה באופן תקין.

במקרים שכאלה, הודעה על ביטול ההזמנה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת האלקטרונית אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה. במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר הלקוח בעת רישומו שגויה, או במקרה של תקלה טכנית, אין AquaExpress אחראית על הגעת הודעת הביטול. 

מוצרים ומלאים

AquaExpress משתדלת כי כלל המוצרים המופיעים באתר, ימצאו במלאי הזמין, אך כיוון שהמלאי הוא דינמי, יתכן כי ימצאו בו מעת לעת חוסרים. במקרה שכזה, ישלח מייל ללקוח בהצעה למוצר אלטרנטיבי או בבקשה להארכת מועד האספקה. תקשורת עם הלקוח תבוצע לכל המאוחר עד 72 שעות לאחר סיום ההזמנה (מלבד בשבתות, חגים ומועדי ישראל).

ליד כל מוצר מופיע תיאור קצר ותמציתי של המוצר ומחירו, כולל מע”מ.המחירים המוצגים באתר, אינם כוללים עלות משלוח. 

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד.

משלוח ואספקה 

משלוח המוצרים יתכן בשני אופנים: משלוח אקספרס (עד 5 ימי עסקים) ומשלוח חבילות רגיל (עד 14 ימי עסקים). 

אם בעת ביצוע ההזמנה ימסור הלקוח פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי האתר להבטיח שהמוצרים יגיעו אליו. במקרה שהמוצרים יחזרו לאתר, עקב פרטים מוטעים שמסר, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. על הלקוח להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 ו/או כל דין.

יש לשים לב כי משלוחים יבוצעו רק לישובים בהם ניתן השירות המתאים של חברת דואר ישראל.

אחריות:

מתן האחריות על המוצרים ו/או השירותים תינתן על ידי חברת AquaExpress באופן בלעדי.

אחריות המוצר תקפה אך ורק כאשר הלקוח פעל על פי הוראות יצרן המוצר.

אין אחריות על נורות !!! ולא ניתן לקבל החזר כספי עבורן.

מדיניות ההחזרות וזיכויים

במקרים בהם לא סופק המוצר יזוכה הלקוח לחלוטין.

 מקרה בו המוצרים אותם קיבל הלקוח לא היו תקינים בעת קבלתם, לא יחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול. היה וקיבל מוצר פגום ולא תקין, AquaExpress תעשה כל מאמץ להציע לו להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם יקבל הלקוח את ההצעה, ישלח אליו המוצר החדש לאחר החזרת המוצר הפגום. אם יחליט הלקוח לסרב, כספו יושב אליו במלואו

במקרים של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה הלקוח רשאי להחזיר את המוצרים שרכש  בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם או מיום קבלת מסמכי הגילוי (תעודות משלוח או חשבונית), לפי המאוחר מביניהם.

במקרים אלה, יחויב הלקוח בעלות המשלוח (הלוך וחזור(

 יש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית בהנחה שהמוצר לא היה בשימוש ולא נרטב (שב כפי שסופק). כדי להחזיר את המוצרים מומלץ ליצור קשר עם AquaExpress והיא תסייע לך בכך. בכל בעיה ניתן לפנות לשרות הלקוחות [email protected] 

מוצרים, אשר לא ניתן לבטל עבורם עסקה, הם מוצרים אשר סופקו לפי מידה, כגון: אקווריומים , צנרת, יריעות, ועוד מוצרים שיוצרו / נחתכו במיוחד לפי בקשת הלקוח – במקרים אלו ייגבה כל התשלום ואין אפשרות להחזר כלשהו.

AquaExpress לא תקבל חזרה מוצר שאריזתו נפתחה, אלא אם כן המוצר היה פגום.

לאחר בירור פניית הלקוח לביטול ההזמנה בAquaExpress , עליו להחזיר את המוצר  ל AquaExpress, או לחילופין, לבקש ש AquaExpress תשלח שליח לביתו לאיסוף המוצר והחזרתו. שליחות האיסוף תעשה ע”פ יכולתה של AquaExpress ובמימון נוסף ע”י הלקוח. לאחר החזרת המוצרים יזוכה הלקוח במחיר ששילם עבורם בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% או ₪100 לפי הנמוך ביניהם , זאת כאמור במקרים של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה למפרט.

הגנת פרטיות

AquaExpress מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי הלקוח אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עמו. למרות האמור לעיל, AquaExpress תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של הלקוח לצד שלישי במקרים בהם ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ב AquaExpress ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, הלקוח עשה שימוש בשירותי AquaExpress לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי AquaExpress צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, AquaExpress תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של הלקוח, ללא זיהוי ספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.  

סמכות שיפוט:

הדין החל על הצעות הלקוח ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז.

דילוג לתוכן